Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Nowe rastry w portalu Melioracja!

Portal Melioracja został zaktualizowany o nowe dane. W zakresie warstwy Mapa elementów sieci drenarskich – rastry dołączono mapy  z terenów gmin Żychlin, Oporów i Strzelce (powiat kutnowski). Warstwę Rowy melioracyjne – rastry wzbogacono również o tereny wyżej wymienionych gmin oraz o fragment terenu gminy Łanięta. Zapraszamy do korzystania.