Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Konkurs „SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego”

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs „SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego”, którego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

Kandydata do tytułu „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.

Konkurs trwa do 30.04.2021 r. Organizator przygotował nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych Sołtysów.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie konkursu.

logo konkursu sołtys na plus