Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Aktualizacja rastrów w portalu Melioracja Geoportalu Województwa Łódzkiego

Do portalu Melioracja Geoportalu Województwa Łódzkiego dodano nowe dane rastrowe. Wzbogacono warstwę Mapy elementów sieci drenarskich o rastry z terenu gminy Bedlno (powiat kutnowski). Oprócz przebiegu sieci drenarskich zawierają one obrys gruntów zdrenowanych. Dodano też nową warstwę Rowy melioracyjne – rastry, która prezentuje przebieg rowów na mapach ewidencyjnych i obejmuje teren wymienionej gminy.