Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Uzbrojenie terenu

Mapa prezentująca elementy uzbrojenia terenu opublikowane za pomocą usług WMS. Dane stanowią referencyjne bazy danych powiatowych. Zbiory widoczne są w przedziale skalowym od 1:1 000 do 1:35 000.