Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Skorowidz map

Zestawienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianych przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W skorowidzu publikowane są zakresy obszarowe poszczególnych rodzajów materiałów wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wnioski o udostępnienie tych danych (przygotowane do pobrania).

W skorowidzu można sprawdzić numer arkusza mapy dla następujących rodzajów materiałów:

  • Baza Danych Obiektów Topograficznych,
  • Wektorowa Mapy Poziomu 2,
  • mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000,
  • mapy topograficzno turystyczne w skali 1:100 000,
  • mapy glebowo – rolnicze,
  • mapy tematyczne: hydrograficzne, sozologiczne,
  • ortofotomapy,
  • inne mapy tematyczne z obszaru województwa łódzkiego.