Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Programy ochrony powietrza

Mapa prezentująca obszary objęte programami ochrony powietrza. Programy dotyczą osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego, pyłu zawieszonego i benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym. Informacje prezentowane w module pochodzą z zasobów Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.