Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Planowanie przestrzenne gminy Wierzchlas

Mapa prezentuje przeznaczenia terenów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Wierzchlas. Ponadto można tu obejrzeć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w postaci rastrowej. Dostępne są również warstwy zasięgów studium i przeznaczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.