Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Planowanie przestrzenne gminy Strzelce Wielkie

Mapa prezentuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Wielkie w postaci rastrowej.