Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Lokalne Grupy Działania

Mapa prezentująca siedziby oraz zasięgi działania Lokalnych Grup Działania (LGD). Lokalne Grupy Działania to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich. LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju. Obszar nią objęty powinien być spójny i liczyć co najmniej 30 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców. Po akceptacji LGD przez samorząd danego województwa, może ona pozyskiwać środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. (źródło: wikipedia.pl).