Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Kontury i użytki

Mapa przedstawiająca kontury klasyfikacyjne i użytki gruntowe pozyskiwane bezpośrednio z usług WMS od wybranych powiatów. Dane pojawiają się w przedziale skalowym od 1:1 000 do 1:35 000.