Geoportal Województwa Łódzkiego

tekst Geoportal Województwa Łódzkiego tekst Geoportal Województwa Łódzkiego

Współpraca naukowa

Współpraca naukowa dotyczy wymienionych poniżej zakresów.


Współpraca z Kołami Naukowymi

W dniu 12.02.2020r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego z kołami naukowymi m.in. z Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej z panem Andrzejem Górczyńskim Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego oraz z przedstawicielami urzędu. Celem spotkania było zainicjowanie współpracy z kołami naukowymi, a także zidentyfikowanie obszarów potencjalnego, wielopłaszczyznowego współdziałania.

Poniżej lista Studenckich Kół Naukowych:

  1. Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Cirkula Kolegium Gospodarki Przestrzennej Politechniki Łódzkiej
  2. Studenckie Koło Naukowe Kosmos Politechnika Łódzka
  3. Koło Naukowe Młodych Geografów Geoholicy  Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki
  4. Studenckie Koło Naukowe Piksel Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki
  5. Studenckie Koło Naukowe Spatium Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego
loga studenckich kół naukowych

Aplikacja mapowa przedmiotem pracy dyplomowej

Jedna z aplikacji mapowych Geoportalu Województwa Łódzkiego powstała w ramach pracy dyplomowej pt.: Opracowanie mapy geoturystycznej regionu łódzkiego w formie interaktywnej aplikacji mapowej wykorzystujacej oprogramowanie Web AppBuilder for ArcGIS.

Kliknij obrazek poniżej, aby zobaczyć prezentację dotyczącą pracy.

obrazek ze stroną tutyłową prezentacji pracy dyplomowej. obrazek jest interaktywny. Po kliknięciu przenosi do prezentacji pracy dyplomowej, w której zawarta jest mapa atrakcji geoturystycznych.

Publikacja w Przeglądzie Edukacyjnym

W wydaniu Przeglądu Edukacyjnego Nr 3/4 2020 r. opublikowano artykuł pt.: „Geoportal Województwa Łódzkiego w nowej odsłonie”.

W artykule omówiono m.in.:

różnice między dotychczasową wersją a nową odsłoną strony Geoportalu Województwa Łódzkiego,

– nowe aplikacje mapowe stworzone za pomocą nowoczesnych technologii, które oprócz map zawierają prezentacje na temat przedstawianych danych,

– strukturę nowej odsłony.

Artykuł można pobrać tutaj.

grafika przedstawia okładkę pisma Przegląd edukacyjny, stronę startową Geoportalu Województwa łódzkiego oraz fragment artykułu

Zapraszamy do lektury.


Geoportal Województwa Łódzkiego w poradniku dla nauczycieli

Miło nam poinformować, że w publikacji pt. „Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej. Praktyczny poradnik dla nauczycieli” wydanej przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej omawiającej technologie geoinformacyjne i sposoby ich zastosowań wymieniono Geoportal Województwa Łódzkiego. Podano go jako przykład systemu informacji przestrzennej o zasięgu regionalnym oraz zaprezentowano narzędzie do odczytu wysokości bezwzględnej.

Grafika przedsawia okładkę publikacji poradnika dla nauczycieli raz stronę startową Geoportalu Województwa Łódzkiego